Kontakt

Przykadowe skrypty:

porednictwo nieruchomoci pomorsko-kujawskie

JavaScript to jzyk skryptowy. Kodujac w JavaScript zyskujesz dynamiczne efekty na swojej stronie WWW.

Zobacz rwnie:

LINKI:
Przepisy
Gry dla dzieci

W tym miejscu znajdziesz odnoniki do stron znajomych oraz do stron tematycznie powizanych z tematyk mojego serwisu. projekty domw philippines calling card

Skrypt zmienne w adresie

Skrypt sprawdza czy w pasku adresu przesyane s zmienne i ich wartoci metod GET. Nastpnie dzieli pasek adresu na bloki skadajce si ze zmiennych oraz ich wartoci. W kocowym etapie oddzielona zostaje warto od nazwy zmiennej oraz wywietla si wynik za pomoc alertu.

START.

Moesz poeksperymentowa zmieniajc lub dopisujc zmienne i ich wartoci w pasku adresu przegldarki.

Poniszy zapis naley umieci w sekcji head z znaczniku script.

<script type="text/javascript">
function analiza() {
var adres = location.search;
if (adres != "") {
var re = new RegExp("[?]","gi");
var adres = adres.replace(re,"")
var re = new RegExp("[^&]{1,}","gi")
var tablica = adres.match(re);
for(var i = 0; i <= tablica.length-1; i++) {
var re = new RegExp("[^=]{1,}","gi")
var zmienna = tablica[i].match(re);
window.alert("ZMIENNA " + zmienna[0] + " WARTO " + zmienna[1]);
}
}
} </script>

W sekcji body wystarczy umieci prosty link:
<a href="javascript:void(0);" onclick="analiza();">START</a>.

Imrahil Weblog

UWAGA
Po zakodowaniu strony internetowej zawsze sprawd czy prawidowo wywietla si we wszystkich popularnych przegldarkach internetowych (np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).

blc4u e bom
Copyright © Atom 2006