Kontakt

Przykadowe skrypty:

Serwery

JavaScript to jzyk skryptowy. Kodujac w JavaScript zyskujesz dynamiczne efekty na swojej stronie WWW.

Zobacz rwnie:

LINKI:
Przepisy
Gry dla dzieci

W tym miejscu znajdziesz odnoniki do stron znajomych oraz do stron tematycznie powizanych z tematyk mojego serwisu. Marketing tanie pozycjonowanie

Skrypt nawigacja z formularza

Podczas wyboru elementu z rozwijanej listy, uytkownik przenoszony jest na inn stron. Mona to zastosowa jako menu podrczne na stronie.

Wstaw funkcj navi w sekcji head w znaczniku script

<script type="text/javascript">
function navi(gdzie)
{
if (gdzie != 0) {
document.location.href = gdzie + ".php";
}
}
</script>

Dodatkowo w sekcji body dokumentu umie forumularz:

<form id="formularz">
<select onchange="navi(this.value);">
<option value="0">Wybierz stron
<option value="1">zegarek
<option value="2">losowy komunikat
</select>
</form>

Zwr uwag, e value="1" itd.. to nazwa pliku do jakiego ma by przeniesienie. Jeeli chcesz przenie uytkownika na stron o nazwie skrypty.php musisz zapisa value="skrypty".

Jeeli Twoje pliki maj rozszerzenie html lub htm to odpowiednio zmie zapis w funkcji navi(). np.

document.location.href = gdzie + ".html";

lub

document.location.href = gdzie + ".htm";

BLC4u

UWAGA
Po zakodowaniu strony internetowej zawsze sprawd czy prawidowo wywietla si we wszystkich popularnych przegldarkach internetowych (np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).
Copyright © Atom 2006