Kontakt

Przykadowe skrypty:

prepaid phone card

JavaScript to jzyk skryptowy. Kodujac w JavaScript zyskujesz dynamiczne efekty na swojej stronie WWW.

Zobacz rwnie:

LINKI:
Przepisy
Gry dla dzieci

W tym miejscu znajdziesz odnoniki do stron znajomych oraz do stron tematycznie powizanych z tematyk mojego serwisu. Certyfikaty SSL Turystyka na co dzie

Skrypt wpisanie tekstu do pola formularza

Wybierz wyraz za pomoc pola select. Zostanie on wpisany do pola tekstowego.

Wstaw ponisz funkcj o nazwie odczytanie w sekcji head w znaczniku script

<script type="text/javascript">
function wypelnij(wartosc) {
document.formularz.elements.drugi.value = wartosc;
}
</script>

Teraz umie formularza w dokumencie [w sekcji body]

<form name="formularz">
<select name="co" onChange="wypelnij(this.value);" style="width: 150px;">
<option value="kolory">kolory
<option value="rozmiar">rozmiar
<option value="cena">cena
</select>
<input type="text" name="drugi" style="width: 150px;">
</form>

long distance phone card

UWAGA
Po zakodowaniu strony internetowej zawsze sprawd czy prawidowo wywietla si we wszystkich popularnych przegldarkach internetowych (np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).
Copyright © Atom 2006