Kontakt

Przykładowe skrypty:

kursy językowe wrocław

JavaScript to język skryptowy. Kodujac w JavaScript zyskujesz dynamiczne efekty na swojej stronie WWW.

Zobacz również:

LINKI:
Przepisy
Gry dla dzieci

W tym miejscu znajdziesz odnośniki do stron znajomych oraz do stron tematycznie powiązanych z tematyką mojego serwisu.

Skrypt trójmian kwadratowy

Skrypt przeznaczony dla uczniów. Liczy wartość pierwiastków trójmianu kwadratowego. Należy pamiętać, że w trójmianie kwadratowym "a" nie może być równe 0. Wpisz sobie np. a=2, b=4, c=2 (wtedy otrzymasz delta = 0 czyli jedno rozwiązanie) lub np. a=2, b=8, c=2 (wtedy otrzymasz 2 rozwiązania - x1 i x2). Jeżeli chcesz uzyskać delta < 0 to wpisz np. a=2, b=3, c=2.

Wpisz brakujące liczby (max 4 cyfry)
Równanie ma postać ax2 + bx + c = 0
Jeżeli chcesz spisać liczbę nie całkowitą, zastosuj kropkę zamiast przecinka.

 x2 +   x +  = 0
 

Tym razem jest kilka funcji, które oczywiście należy umieścić w sekcji head w znaczniku script

<script type="text/javascript">
function oblicz_delte(a,b,c) {
var delta = (Math.pow(b,2) - 4*a*c);
return delta;
}
 
function oblicz_x1(a,b,delta) {
var x1 = (-1*b - Math.sqrt(delta))/(2*a);
return x1;
}
 
function oblicz_x2(a,b,delta) {
var x2 = (-1*b + Math.sqrt(delta))/(2*a);
return x2;
}
 
function obliczenia(a,b,c) {
delta = oblicz_delte(a,b,c);
x1 = oblicz_x1(a,b,delta);
x2 = oblicz_x2(a,b,delta);
if(delta < 0) {
window.alert("DELTA < 0 \nBrak rozwiązania\nPrzerywam wykonywanie skryptu.");
return;
}
if(x1 == x2) {
window.alert("Trójmian posiada jedno rozwiązanie:\nDelta = " + delta + "\nx = " + x1);
return;
}
window.alert("DELTA = " + delta +"\nx1 = " + x1 + "\nx2 = " + x2);
}
 
function pobranie(a,b,c) {
//Sprawdzam czy wszystko jest wpisane
if(a == '' || b == '' || c == '') {
window.alert("musisz uzupełnić wszystkie pola równania\nPrzerywam wykonywanie skryptu");
return;
}
if(isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c)) {
alert("Przynajmniej jeden z wpisanych przez Ciebie parametrów nie jest liczbą\nPrzerywam wykonywanie skryptu.");
return;
}
if(a == 0) {
window.alert ("a nie może być równe 0\nPrzerywam wykonywanie skryptu");
return;
}
//Jezeli testy wypadly pomyslnie przejdz do obliczen
obliczenia(a,b,c);
}

Teraz umieść
w dokumencie [w sekcji body]

<form id="
">
<input type="text" maxlength="4" name="a" id="a" class="dane">
 x<sup>2</sup> +  <input type="text" maxlength="4" name="b" id="b" class="dane">  x + 
<input type="text" maxlength="4" name="c" id="c" class="dane"> = 0<br> <br>
<input type="button" onclick="pobranie(a.value, b.value, c.value);" value="LICZ">
</form> </script>

Ostatni etap to style, które należu umieścić w sekcji head w znaczniku style

<style type="text/css">
form {
font-weight: bold;
}
.dane {
display: inline;
font-family: monospace;
width: 40px;
text-align: right;
font-weight: bold;
border: 1px solid #cccccc;
}
</style>

UWAGA
Po zakodowaniu strony internetowej zawsze sprawdź czy prawidłowo wyświetla się we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych (np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).
Copyright © Atom 2006